Mijn diensten

Astrologie

Astrologie geeft inzicht in karakterstructuren met bijhorend gedrag, in kwaliteiten en talenten, in de donkere kanten van het zijn en in de persoonlijke evolutie die voor ieder weer een uitdaging is. Gelukkig leven we in een tijd met veel individuele ontwikkeling en kennis, maar er zijn momenten in het leven dat het zinnig is om vanuit een ruimer perspectief een situatie te doorzien. 

Astrologie zegt dat de mens niet alleen zijn denken voelen en handelen is, omringd door het eigen onbewuste veld, maar tevens verbonden is met het eigen zonnewegstelsel. Zo de planeten in de dierenriem stonden bij de geboorte en zoals ze nu staan, daaruit zijn de actuele processen af te lezen. Een consult is een wisselwerking, veel informatie staat in de horoscoop maar met de vragen en de actualiteit waar iemand in verkeert ontstaat de diepte. De horoscoop toont een innerlijk kompas en geeft een tijdsduur met crisis of stroomversnellingen dat keuze motiverend werkt. 


Astrologie wordt toegepast bij: 

-      Het gevoel op een kruispunt van wegen te staan, behoefte aan richting.

-      Terugkomende conflicten in de relatie ondanks afspraken toch weer in een patstelling of ruzies terecht komen, de horoscoop biedt daarbij een verhelderend en doorbrekend inzicht, voor beiden.

-      Studie of beroepsadvies voor jongeren, hun studie zit er deels op welke richting zou nu de juiste zijn? Waar liggen de kernwaarden.

-      Daarnaast is astrologie goed in te zetten bij chronische klachten, zowel voor de psychosomatische kant van het proces als ter begeleiding vanuit de natuurgeneeskunde o.a. met kruiden en celzouten. 

-      Een kind of baby horoscoop geeft informatie over typische eigenschappen en aandachtspunten inzake de opvoeding. 

-      De solaarhoroscoop geeft de verwachtingen weer die ieder jaar vanaf de verjaardag weer gelden en het leven dynamisch houden.

Helder waarnemen

Ieder mens (en dier) heeft naast het fysiek emotionele lichaam ook een etherisch lichaam, de aura genaamd. De aura is iemands uitstralingsveld. De aura is onder te verdelen naar de werking van zeven hoofdchakra’s. De naam chakra komt uit het Sanskriet en betekent wervelende energie.

Het chakrasysteem wordt gebruikt als een leidraad voor een diepgaande interpretatie. In de chakra’s ligt het geheel van de menselijke conditionering besloten. De meest intense gevoelens, wilskracht, angst, realisme, creativiteit en denkprocessen zijn verweven met het systeem van de chakra’s. Deze zijn tevens verbonden met specifieke organen en de besturingssystemen. Zo ontstaat een holistisch en psychosomatisch beeld.

Een auralezing geeft zicht op;

-      Sluimerende talenten. Iemand kan kwaliteiten hebben bestuurlijk, rekenkundig, psychologisch of op een ander gebied de auralezing geeft een bevestiging van persoonlijke talenten en hun vermogen. Een eventueel ongeloof inzake zichzelf wordt eveneens zichtbaar. 

-      Wel sterk voelbaar vaak minder zichtbaar zijn de energetische of spirituele talenten. Een reading is bevestigend voor evt. genezende handen, verbondenheid met het spirituele veld, initiaties ooit ondergaan, diepe waarden van het hart, de openheid van het derde oog en andere kwaliteiten. Tevens het vermogen daarvan om die praktisch toe te passen.  

-      Een aura lezing geeft antwoord (in beelden) op veel persoonlijke vlakken ook in de relationele sfeer, of over gezin situaties. Het lezen gaat in lagen en opent beelden die uit het eigen innerlijk komen en die natuurlijk wel met elkaar in verband worden gebracht. 


Natuurgeneeskunde

De filosofie van de natuurgeneeskunde is gebaseerd op de eenheid van het fysieke veld (het lichaam) de gevoelens en de emoties en het etherische veld (de aura). Die eenheid geeft aan dat met de instandhouding van gezondheid of een herstel bij ziekte bijna altijd deze drie hoofdstromen, die in feite één zijn, aandacht nodig hebben. Iemand herstelt soms met lichte aandoeningen door louter met kruiden of celzouten of vitaminen te werken, bij meer chronische klachten is vaak ook energetisch of psychologisch werk nodig. 

Zeer praktisch zijn de celzouten, dit zijn mineralen op celwandniveau fijngewreven, die daardoor direct opneembaar zijn voor het lichaam. Zowel bij acute als bij chronische aandoeningen zijn ze orgaan ondersteunend, vitaliserend en herstellend. Menig ziekte ontstaat doordat een van de besturingssystemen uit balans is geraakt of verzwakt. 

We onderscheiden, het endocrien systeem, het neurologisch systeem, het immuunsysteem en het basis-bioregulatiesysteem. Doordat een besturingssysteem wordt versterkt verdwijnen de symptomen. Een gezonde voeding, beweging en een bewuste ademhaling dragen eveneens bij aan herstel. In deze tijd staat het immuunsysteem bij velen onder druk. Virussen en chemische vervuiling kunnen de directe oorzaak vormen voor ziekte in een acute of chronische vorm. Stress die langdurig van aard is, vormt evenzeer een bedreiging voor het solide functioneren van het immuunsysteem.

Prijs consult

De consultprijs is 84 euro voor een uur.
Dit bedrag geldt voor astrologie, helderwaarnemen en natuurgeneeskunde.
De duur van een consult varieert van een half uur tot twee uur.