Kern & Spirit

Kom in beweging met deze unieke training Heb je het gevoel dat je stagneert in je loopbaan of je persoonlijke leven? En wil je snel en doelgericht ervoor zorgen dat je in beweging komt, zodat er ruimte staat voor persoonlijke groei? Dan is de training Kern & Spirit écht wat voor jou! 

Wat maakt deze training uniek?
De training duurt een half jaar en biedt door de zorgvuldige opbouw meer dan losse workshops. De concentratie op het binnenste, op de eigen groeiprocessen geeft je de kracht en tools om vanuit je eigen kernwaarden te leven en geeft een dieper contact met je ziel. Deze training onderscheidt zich door de directheid om gericht naar iemands kernkwaliteit) te gaan en iemands originaliteit te ontdekken c.q. versterken. Daarnaast is het unieke aan deze training dat verschillende disciplines, zoals opstellingswerk, ademtechniek, chakra psychologie en astrologie samen een werkzame formule vormen waardoor je met een half jaar al een grote sprong kunt maken en echt verder komt.

Wat zijn de wins?
 Na deze training die een investering is in jezelf: 

  • Leef je naar je kernwaarden 
  • Je zet sluimerende talenten in beweging 
  • Kan je valkuilen vroegtijdig herkennen 
  • Werk je aan een stevige creatieve identiteit 
  • Weet je je intuïtie bewuster en meer gericht in te zetten 
  • Gevoel, wilskracht, denken en realisme solide zijn geïntegreerd 


Wat houdt de training in? 
Vaak leven we ongemerkt te veel vanuit ons hoofd. Hoewel het denken een grote kracht is, schuilt ook het gevaar gestuurd te worden vanuit overlevingsmechanismen. Deze ontstaan gedurende ons leven door pijnlijke ervaringen die we niet verwerken. Om hiermee om te gaan ontwikkelen we overlevingsmechanismen. Tijdens deze training ga je aan de slag met het ontwarren en oplossen van deze onverwerkte pijn. Door het opheffen van blokkades creëer je ruimte. Ruimte voor beweging, voor energie, voor creativiteit en inventiviteit. De remstand waar je eerst onbewust op stond wordt omgezet in een versnelling. 


Lees hieronder verder

Hoe gaan we dat doen?
Via energetisch werk maak je verbinding met je diepste gevoelens, je kern, je essentie. Energetisch werk verbindt diepe gevoelens of waarden van het hart, de emoties en onbewuste gevoelens vanuit de buik, mét de persoonlijke intelligentie, waardoor voelen, denken en handelen op één lijn komen. Er ontwikkelt zich een eenheid, d.w.z. alles is met elkaar verbonden. Vanuit dit bewustzijn komen je kernwaarden centraal te staan, essentieel om je kracht en kwaliteit te ervaren en uit te dragen. Dit bereiken we door een combinatie van diverse disciplines:

  • Ademwerk/ lichaamswerk 
  • Opstellingen 
  • Meditatie 
  • Verdiepend inzicht via theorie van astrologie en chakra’s 


De astrologie die gebracht wordt, dient tot inzicht en wordt individueel toegepast voor je persoonlijke groeiprocessen en uitdaging. De chakra’s (energiestations) worden via meditatie en visualisatie persoonlijk ervaren. De chakra’s worden theoretisch onderbouwd, vanuit de psyche, het sociale, spirituele en het fysieke veld. Bewustzijn van chakra’s geeft diepgang.

Wat levert het je op?
Je zet sluimerende talenten in beweging. Door het loslaten van een onbewust patroon, veranderen de omstandigheden als vanzelf mee. Tegelijkertijd ontwikkel je een scherpere intuïtie, waardoor je potentieel, je ware vermogens, beter tot zijn recht komt/komen. Het effect hiervan werkt door in elk facet van je leven. Vermoeidheid en besluiteloosheid maken plaats voor kracht en slagvaardigheid. Je ervaart meer zelfvertrouwen, ziet kansen, voelt enthousiasme en krijgt zin in vernieuwing. Wat ongrijpbaar leek voelt opeens wel haalbaar. 


 


Praktische informatie
De training is op zaterdagen 10.00 -12.00 uur met een lunchpauze en 13.00 -16.00 uur waarbinnen nog kort 10 minuten voor koffie/thee.
Tien zaterdagen in een jaar, de vakanties vrij geroosterd en online een persoonlijke sessie tussen 19.00 tot 21.00 uur.

Data: (2023) 14 en 28 januari, 04 en 18 februari, 04 en 18 maart, 08 en 15 april, 13 en 20 mei.

Kosten: € 1900,-- voor tien zaterdagen, incl. de studieboeken, een kennismakingsgesprek, introductieseminar en de boeken.

Verplichte literatuur ’Als Herboren’ en ‘Dynamiek van de Chakra’s’. Deze boeken zijn inbegrepen bij de training. Facultatief; ’De Twaalf Tekens’.een persoonlijke sessie online, dit is facultatief.

Aanmeldingen vóór 1 december krijgen korting en betalen € 1825,00. Locatie: Amsterdam centrum De Roos aan het Vondelpark, P.C. Hooftstraat 183. 


De trainers
Dorien de Vries is psychosociaal- en natuurgeneeskundig therapeut. Tevens astroloog en zij geeft trainingen in systeemwerk zowel in groepen als individueel in het bedrijfsleven als voor persoonlijk ontwikkeling. Dorien zet zich in om je eigen kracht of hart-energie te laten winnen t.a.v. aangeleerde patronen of angst. Zij werkt vanuit haar boek ’Als herboren’, een praktisch workshopboek. 

Adrie van der Ven is ademtherapeut, auralezer en astroloog van beroep. Hij geeft al jaren cursussen en lezingen, zowel astrologisch als energetisch en is docent natuurgeneeskunde bij de Silverlinde. Hij zet zich in om je kernwaarden te bevrijden van angst of illusie. Hij is auteur van ’Dynamiek van de chakra’s’, ’Van Akasha tot zout’, ’De twaalf tekens’ en ’Het helend vermogen van de dierenriem’. Dorien en Adrie hebben samen jarenlang de Academie voor astrologie en intuïtieve training geleid. Deze training is een uniek concept en neerslag van hun samenwerking en op elkaar aansluitende studies en ervaring met ontelbare praktijk situaties. 

Lees hieronder het programma.

Programma

Introductie Webinar
Op eenvoudige wijze kan je een introductiewebinar downloaden. Hierin vind je uitleg over hoe de jaartraining verloopt met bespreking van het programma en de studie. Het gaat om de bewustwording en verdieping van de eigen chakra’s, de dynamo’s van je psychologische belevingswereld. Een chakra is een wervelend energiecentrum, er zijn zeven hoofdchakra’s. Hier grijpen diep psychologische inhouden aan die eveneens fysiek doorwerken.

Programma

‘Als herboren’ een persoonlijke ontdekkingsreis vanuit de zeven essentiële levensgebieden, ofwel de chakra’s.

Dag 1 Ontdekking en verdieping van het eerste chakra, de theorie vanuit psychologisch, sociaal en fysiek perspectief. Energetische spirituele oefeningen en systeemwerk. Je bestaansrecht, overlevingsmechanismen, d.w.z. de structuren die je meenam uit je vroegste jeugd om te overleven. Het 1ste of Muladhara-chakra: bij de stuit, bestaansrecht, aarding, orde in je eigen ruimte, verbinding met de aarde, contact met het lichaam, de bijnieren en de benen.

Dag 2
Werken met conditionering & hechtingsvraagstukken naar het systeemwerk van Hellinger en Ruppert. Het 2de oftewel Svadhisthana-chakra, op de hoogte van het bekken; intimiteit, seksualiteit, geborgenheid-onveiligheid, opvoedingspatronen. Collectieve angsten. De geslachtsorganen en baarmoeder. 3 Kern&Spirit

Dag 3
De manifestatie van jezelf in de wereld, hoe je jezelf met wilskracht, initiatief of onbewuste patronen verhoudt tot de wereld. Systeemwerk en energetische oefening. Het 3de of Manipura-chakra of solar plexus; Nabij de navel. De manifestatie in de wereld, competitiedrang, strijd, initiatief, de positie in de wereld, lever en pancreas.

Dag 4
De ontwikkeling van hartenergie. Het hart is verwant aan diep innerlijke waarden. We beoefenen een dansmeditatie, de Karunesh-hartmeditatie, en we geven aandacht aan de ontwikkeling van de kernkwaliteit t.a.v. interesses. Creativiteit. Aandacht voor je meerwaarde. Het 4de of Anahata-chakra; bij het hart. Liefde naar mens of dier of spirituele liefde. De relatie, samenzijn met anderen, centrum van identiteit, het hart en de thymus.

Dag 5
Talentontwikkeling en het doornemen van de elementenleer (Als herboren): kernkwaliteit, uitdaging, valkuil en angst. Hoe krijgt deze kernwaarde ruimte in je leven? Inventiviteit. Het 5de of Vishuddha-chakra; midden voor de keel. Centrum van communicatie en taalvorming, de persoonlijke talenten, spraak en creatieve expressie, de kritisch denker, schildklier en slokdarm. 

Dag 6
Aandacht voor je intuïtie en onderscheidingsvermogen. Beide zijn inherent aan het bewustzijn van het derde oog. Profilering van je meerwaarde. Hieruit voortkomend visie of eventueel leiderschap. Meditatie. Ruimte voor je eigen ontwikkeling/visie t.a.v. gewoonten, afleiding of versnippering. Het 6de of Ajna-chakra, of het derde oog, het voorhoofd. Intuïtief inzicht, de helikopterview, holistisch denken, autonomie, visie, de ruis verwijderen van je eigen overtuigingen, de hypofyse – hypothalamus.

Dag 7
Spirituele ontwikkeling via meditatie en geleide visualisatie. Open staan voor inspiratie, ruimte tot open perspectieven. Verbondenheid met de natuur of met spirituele bewustzijn. Zingeving voor de wereld in verbinding met je waarden uit het eerste chakra. Het 7de of Sahasrara-chakra, of het kruinchakra, net boven het hoofd, inspiratie, ontvankelijkheid, het spirituele veld. Contact met andere dimensies. Wijsheid. Toekomst. De epifyse.

Dag 8
Synthese van de zeven chakra’s. Welke hulpbronnen zetten we in om tot manifestatie van de kernkwaliteiten te komen. Zeven chakra’s, zeven bewustzijnsniveaus om jezelf compleet en holistisch te ervaren. Door zelfbewust het geheel van de chakra’s in hun diepte te ervaren word je ’Als herboren’. Het uitschrijven van je ideaal of je droom over hoe je toekomst er over drie jaar eruitziet; wat is ervoor nodig om dit waar te maken? Streven om zo zuiver mogelijk te concentreren en formuleren betreffende de persoonlijke kernkwaliteit. Waar je beeld van de kernkwaliteit strookt met je innerlijke waarheid, daar begint het succes in de wereld.

Dag 9 We gebruiken de noordnode en andere astrologische inzichten om de uitdaging neer te zetten in de wereld. Welke hulpbronnen zet je in om in je kracht te blijven? Waar verwijst het grote kompas van je leven naar? Wat is je bestemming? Integratie van systeemwerk met je verlangen voor de toekomst.

Dag 10 Het eigen waarheid besef wordt versterkt, van belang is de integratie hiervan in je dagelijks zijn. Deze dag is er voor specifieke thema’s die uit de groep komen. Tevens verkennen we de weg om de verworven inzichten concreet vorm te geven. We maken de opzet voor een community vervolg. 


Je kan ons altijd bereiken voor vragen over de cursus
Dorien de Vries 06 21870656 [email protected] en
Adrie van der Ven 06 21997900 [email protected] 
tevens; 020 6830405 voor het programma zie de websites www.doriendevries.com en www.inzicht-in-levenspotentie.nl